Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Meldpunt voor zorgaanbieders

Bent u zorgaanbieder in de Wmo en heeft u te maken gehad met geweld of een calamiteit tijdens uw werk? Meld dit incident dan bij de regionaal toezichthoudend ambtenaar Wmo.

Meld een calamiteit of geweldsincident het liefst direct of op de eerstvolgende werkdag.

Melden calamiteit Wmo

Onder een calamiteit verstaat de wet:

  • een 'niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid'.

Melden calamiteit Wmo

U komt terecht op de website van de gemeente Bergen, waarmee wij samenwerken op het gebied van toezicht.

  • Uw melding wordt behandeld door de toezichthoudend ambtenaar Wmo voor de regio Noord Limburg.
  • Ook met vragen kunnen instanties en anderen contact opnemen met de toezichthoudend ambtenaar Wmo.

Melden geweldsincident Wmo

Onder een geweldsincident verstaat de wet:

  • een negatieve, onverwachte en onvoorziene gebeurtenis die kan zorgen voor overlast en waarbij er ook sprake kan zijn van fysiek of verbaal geweld.

Melden geweldsincident Wmo

U komt terecht op de website van de gemeente Bergen, waarmee wij samenwerken op het gebied van toezicht.

  • Uw melding wordt behandeld door de toezichthoudend ambtenaar Wmo voor de regio Noord Limburg.
  • Ook met vragen kunnen instanties en anderen contact opnemen met de toezichthoudend ambtenaar Wmo.

Toezichthoudend ambtenaar Wmo

Om de kwaliteit in zorgvoorzieningen te waarborgen is de regionaal toezichthoudend ambtenaar Wmo aangewezen voor de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.

De toezichthoudend ambtenaar Wmo onderzoekt calamiteiten en geweldsincidenten bij verstrekking van zorgvoorzieningen, en houdt toezicht op kwaliteitseisen zoals die aan zorgaanbieders zijn gesteld.

Daarnaast heeft de toezichthoudend ambtenaar Wmo een samenwerkende rol met zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en cliënten in ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

Kijk voor meer informatie op de website Sociaal Domein Limburg Noord.