Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen voor langere tijd voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid of vriend. Dat kan een echtgenoot, vader of moeder zijn, maar ook een kind, tante of buurman. Mantelzorg is vrijwillige en onbetaalde zorg.

Bekijk de video zorg en ondersteuning in de gemeente Peel en Maas.

Hulp bij het huishouden voor overbelaste mantelzorgers

Langdurig voor iemand zorgen kan zwaar zijn. Zowel lichamelijk als emotioneel. Balans tussen zorg voor de ander en zorg voor uzelf is heel belangrijk. Mantelzorgers die overbelast (dreigen) te raken kunnen gebruik maken van hulp bij het huishouden. Met deze tegemoetkoming kunt u zich als mantelzorger richten op de zorg voor uw naaste, terwijl het bij u thuis ‘schoon en leefbaar’ blijft. Dat is in ieder geval één zorg minder.

Dorpsondersteuner is uw aanspreekpunt

Ieder dorp heeft een professionele ondersteuner aangesteld, een dorpsondersteuner. Deze dorpsondersteuner is uw eerste aanspreekpunt als het gaat om het aanvragen van hulp bij het huishouden.

Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas

Bij het Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas kunt u terecht voor:

  • informatie en advies over voorzieningen, regelingen, (respijt)zorg, wonen en welzijn
  • hulp bij het uitzoeken welke zorg mogelijk overgenomen kan worden
  • een luisterend oor
  • informatie over contactgroepen voor mantelzorgers

Het Steunpunt organiseert ook regelmatig cursussen en themabijeenkomsten. Als u door uw zorgtaken niet weg kunt van huis, kan de mantelzorgondersteuner u ook thuis bezoeken.

Respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. De bedoeling is dat de mantelzorger even vrijaf van de zorg heeft. Kijk voor meer informatie bij dagbesteding en logeren.

Meer informatie