Hulpmiddelen 

Als u hulp nodig heeft door ouderdom, ziekte of een beperking, zoeken wij graag met u naar een oplossing. Bij hulpmiddelen kunt u denken aan een scootmobiel of een (elektrische) rolstoel.

De gemeente heeft met Medipoint afspraken over het leveren van hulpmiddelen. U kunt bij Medipoint ook zonder tussenkomst van de gemeente hulpmiddelen kopen. Kijk voor meer informatie op de website van Medipoint.

Wanneer u een vergoeding wilt voor de hulpmiddelen, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente via e-mail, telefonisch via 077 306 6666 of persoonlijk tijdens openingstijden in het Huis van de Gemeente. Meestal moet u een eigen bijdrage betalen.