Huishoudelijke hulp

Soms lukt het niet om zelf uw huishouden te doen. Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of de zorg voor een thuiswonend gehandicapt kind. U kunt hulp in de huishouding krijgen van de gemeente. Welke hulp of begeleiding u krijgt, is afhankelijk van uw situatie.

Bekijk de video zorg en ondersteuning in de gemeente Peel en Maas.

Beringe, Egchel, Grashoek, Kessel, Kessel-Eik, Koningslust, Maasbree en Meijel

Vanaf 1 mei 2016 zijn de kernen Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel gestart met een nieuwe aanpak van de hulp bij het huishouden, waarbij het dorp zelf de hulp regelt. Per kern behandelen aangestelde dorpsondersteuners uw hulpvragen. De dorpsondersteuners regelen de hulp en de huishoudelijke hulp wordt gedaan door betaalde krachten. Vanaf 1 januari 2018 geldt de pilot ook voor de kernen Beringe, Egchel, Grashoek en Maasbree.Voor hulp in de huishouding betaalt u een eigen bijdrage. Hoe hoog die is, hangt af uw inkomen. Lees ook de folder over de nieuwe aanpak hulp bij het huishouden (PDF, 1.1 MB). 

Huishoudelijke hulp Baarlo, Helden en Panningen

Woont u in Baarlo, Helden of Panningen en heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de gemeente. U kunt uw verzoek doorgeven via e-mailadres vraag@peelenmaas.nl. Voor hulp in de huishouding betaalt u een eigen bijdrage. Hoe hoog die is, hangt af uw inkomen.

Dorpsondersteuners

Bent u zorgaanbieder?

Van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2021 kunt u zich aanmelden voor de Open House toelatingsprocedure voor een nieuwe werkwijze van hulp bij het huishouden.

Voor meer informatie en om u aan te melden stuur een e-mail naar hulpbijhethuishouden@peelenmaas.nl