Huishoudelijke hulp

Soms lukt het niet om zelf uw huishouden te doen. Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of de zorg voor een thuiswonend gehandicapt kind. U kunt hulp in de huishouding krijgen van de gemeente. Welke hulp of begeleiding u krijgt, is afhankelijk van uw situatie.

Huishoudelijke hulp in Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Kessel, Kessel-Eik, Koningslust, Maasbree, Meijel

Vanaf 1 mei 2016 zijn de kernen Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel gestart met een nieuwe aanpak van de hulp bij het huishouden, waarbij het dorp zelf de hulp regelt. Per kern behandelen aangestelde dorpsondersteuners uw hulpvragen. De dorpsondersteuners regelen de hulp en de huishoudelijke hulp wordt gedaan door betaalde krachten. Vanaf 1 januari 2018 geldt de pilot ook voor de kernen Beringe, Egchel, Grashoek en Maasbree en vanaf 1 januari 2019 geldt de pilot ook voor Helden.

Huishoudelijke hulp in Baarlo en Panningen

Woont u in Baarlo of Panningen en heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de gemeente via 077 306 6666. 

Eigen bijdrage

Voor hulp in de huishouding betaalt u een eigen bijdrage. Hoe hoog die is, hangt af uw inkomen. 

Lees ook de folder hulp bij het huishouden (PDF, 1.6 MB) of bekijk de video zorg en ondersteuning in de gemeente Peel en Maas.

Dorpsondersteuners

Bent u zorgaanbieder?

Van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2021 kunt u zich aanmelden voor de Open House toelatingsprocedure voor een nieuwe werkwijze van hulp bij het huishouden.

Voor meer informatie en om u aan te melden stuur een e-mail naar hulpbijhethuishouden@peelenmaas.nl