Huishoudelijke hulpLogo Vele Handen

Soms lukt het niet om zelf uw huishouden te doen. Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of de zorg voor een thuiswonend gehandicapt kind. U kunt hulp in de huishouding krijgen van de gemeente. Welke hulp of begeleiding u krijgt, is afhankelijk van uw situatie.

U kunt uw verzoek doorgeven via e-mail vraag@peelenmaas.nl.

Als u een huisgenoot heeft die huishoudelijk werk kan doen, komt u niet in aanmerking voor hulp bij het huishouden.

Voor hulp in de huishouding kan een eigen bijdrage worden gevraagd.

Pilot in enkele dorpen

Vanaf 1 mei 2016 starten de dorpen Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel met een nieuwe aanpak van de hulp bij het huishouden. U houdt de hulp die u nu heeft, maar de organisatie verandert. De regie komt in de dorpen zelf te liggen. De samenwerking tussen de eigen hulp in buurten en dorpen en de betaalde hulp van beroepskrachten wordt versterkt. Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen werkzaamheid. De financiering wordt anders geregeld, maar de hulp blijft voor iedereen betaalbaar.

Een jaar lang wordt in de dorpen Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel uitgeprobeerd hoe het werkt, wat er goed gaat en wat er nog verbeterd moet worden. Als alles goed loopt kan in de loop van 2017 de nieuwe aanpak ook in de andere dorpen worden ingevoerd.

Lees ook de folder over de nieuwe aanpak hulp bij het huishouden (PDF, 1.1 MB).