Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuners geven informatie en advies op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Cliëntondersteuners zijn onafhankelijk en kunnen u de weg wijzen. Bijvoorbeeld naar activiteiten of hulpverleners in uw buurt.

Bekijk de video zorg en ondersteuning in de gemeente Peel en Maas.

Cliëntondersteuners kunnen u helpen uw vraag duidelijk te krijgen en samen kunt u een oplossing bedenken die het beste bij uw situatie past. Daarbij wordt eerst gekeken naar wat u zelf kunt doen om uw probleem op te lossen of wat mensen in uw omgeving kunnen doen. Een cliëntondersteuner kan u, als dat nodig is, helpen bij het inschakelen van uw omgeving voor hulp.

In het Huis van de Gemeente zit de Wegwijzer. De Wegwijzer is een centraal informatiepunt in Peel en Maas die u bij allerlei vragen de weg kan wijzen. Kijk voor informatie op de website van Vorkmeer.

Als u bij de gemeente een ondersteuningsverzoek aanvraagt, dan komen wij bij voorkeur bij u thuis op bezoek om uw situatie helder te krijgen. Dit noemen we het keukentafelgesprek. U mag gerust een familielid of kennis vragen om bij het gesprek te zijn. Kan er niemand uit uw eigen omgeving mee naar het gesprek? Dan kunt u een onafhankelijk persoon inschakelen, de cliëntondersteuner.

De cliëntondersteuner kan:

  • helpen met uitzoeken wat de vragen en wensen zijn en deze onder woorden brengen
  • meedenken en helpen zoeken naar oplossingen met mensen in de eigen omgeving
  • meedenken en helpen zoeken naar mogelijkheden in de buurt
  • helpen bij het opstellen van een persoonlijk plan en maken van eigen keuzes
  • uitleggen wat de procedures zijn bij het aanvragen van een maatwerkvoorziening
  • meegaan naar een persoonlijk gesprek
  • helpen als u het oneens bent met de ondersteuning die u krijgt.

Cliëntondersteuners

  • Ouderenadviseurs van de dorpsinfoloketten of de KBO in uw dorp ondersteunen u graag. U kunt rechtstreeks contact opnemen met een ouderenadviseur.
  • Er zijn ook cliëntondersteuners vanuit zorgaanbieders beschikbaar. Neem hiervoor contact op met een medewerker Zorg en Ondersteuning van de gemeente.

Clientondersteuning is gratis.