Beschermd wonen 

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met een psychiatrische aandoening die niet zelfstandig kunnen wonen. Het gaat hierbij om groepswonen of individueel wonen met toezicht (bescherming) en ondersteuning.

Beschermd wonen bestaat uit:

  • (beschermde) woonvorm met toezicht
  • begeleiding
  • dagbesteding

Vervoer is geen onderdeel van deze voorziening.

Gesprek aanvragen

Voor een nieuwe melding of het verlengen van een bestaande indicatie, kun u contact opnemen met onze gemeente om een melding voor beschermd wonen te doen.

U kunt op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met Zorg en Ondersteuning (Wmo). Zij zijn telefonisch bereikbaar via het Klant Contact Centrum op nummer 077 306 6666. U kunt ook contact opnemen via e-mail Zorgondersteuning Peel en Maas

U wordt uitgenodigd voor een gesprek om te onderzoeken welke ondersteuning passend is, zowel buiten de Wmo als vanuit de Wmo. Een indicatie voor Beschermd Wonen is een van de mogelijkheden. Schriftelijke informatie van eventuele betrokken professionals is onderdeel van het onderzoek.

Bekijk ook: