Beschermd wonen 

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met een psychische aandoening die niet zelfstandig kunnen wonen. Het gaat hierbij om groepswonen of individueel wonen met toezicht (bescherming) en ondersteuning.

Beschermd wonen is voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen, die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen.

  • Een beschermd wonen traject is bedoeld om een persoon binnen 2 jaar zelfstandig te laten functioneren en te wonen.
  • Een melding voor beschermd wonen kan vanaf 17 jaar gedaan worden.

Beschermd wonen locaties zijn verspreid over de regio Midden- en Noord-Limburg. Het kan zijn dat de beschermde woonvorm die het beste bij uw situatie past niet in uw eigen gemeente ligt.

Gesprek aanvragen

Voor een nieuwe melding of het verlengen van een bestaande indicatie, kunt u contact opnemen met onze gemeente om een melding voor beschermd wonen te doen.

U kunt op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met een medewerker van Wmo. Zij zijn telefonisch bereikbaar via het Klant Contact Centrum op telefoonnummer 077 306 6666

U wordt uitgenodigd voor een gesprek om uw hulpvraag en uw situatie te bespreken. Bij dit gesprek mag u iemand meenemen. Bijvoorbeeld uw hulpverlener, partner of familielid. Samen bekijken we welke ondersteuning bij u past. Dit kan beschermd wonen zijn, maar ook een andere vorm van Wmo ondersteuning.

Eigen bijdrage

U betaald een eigen bijdrage voor beschermd wonen. Deze bijdrage betaald u aan het CAK. Informatie over de eigen bijdrage staat op de website van het CAK. U kunt hier ook een proefberekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage.