Beschermd wonen 

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met een psychiatrische aandoening die niet zelfstandig kunnen wonen. Het gaat hierbij om groepswonen of individueel wonen met toezicht (bescherming) en ondersteuning.

Beschermd wonen bestaat uit:

  • (beschermde) woonvorm met toezicht
  • begeleiding
  • dagbesteding

Vervoer is geen onderdeel van deze voorziening.

Beschermd wonen aanvragen

Neem contact op met Zorg en Veiligheidshuis Limburg, telefoonnummer 077 321 9515. U wordt dan uitgenodigd voor een beoordelingsgesprek. Ook de benodigde documenten worden dan besproken. U of uw begeleider moet in ieder geval kunnen aantonen dat er sprake is van psychiatrische problematiek.

Mijn indicatie voor beschermd wonen loopt af

Dan informeert uw aanbieder u over wat u kunt doen. Als u gebruik maakt van een persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen, dan informeert de gemeente u daarover.

Vragen

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld uw indicatie? Neem dan eerst contact op met uw begeleider.

U kunt ook contact opnemen met de gemeente.

  • Op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur vrij binnen lopen in het gemeentehuis of telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum.

Heeft u een voorkeur voor een bepaalde dag of tijdstip, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum of stuur een e-mail naar vraag@peelenmaas.nl. Vermeld bij het onderwerp: Beschermd wonen.

Op maandagavond van 17.00 uur – 19.30 uur en zaterdagmorgen van 08.30 uur – 12.00 uur werken we alléén op afspraak.