Statushouders in Peel en Maas

Gemeenten moeten zorgen voor passende woonruimte voor statushouders. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) koppelt de vergunninghouders aan gemeenten. Daarmee bepalen ze welke statushouder naar gemeente Peel en Maas komt.

Taakstelling statushouders

Voor gemeente Peel en Maas geldt in de eerste 6 maanden van 2024 een taakstelling statushouders van 80 personen. Dit is inclusief de achterstand op de taakstelling in 2023. We hebben achterstand opgelopen doordat er meer mensen op zoek zijn naar een sociale huurwoning dan dat er beschikbaar zijn. Daarnaast wijzen de woningcorporaties ‘passend’ toe. Dat betekent dat ze een woning zoeken die bij de gezinssituatie (grootte) past. De halfjaarlijkse taakstelling legt het Rijk gemeenten op.

We bieden in Peel en Maas een warm welkom aan nieuwkomers, zo ook aan de statushouders. Iedereen moet kunnen meedoen. De gemeente ondersteunt statushouders hierbij.

Inburgeringsprogramma

Het inburgeringsprogramma start op het moment een statushouder een woning toegewezen heeft gekregen. Dit programma duurt maximaal 3 jaar en bestaat uit:

  • de Brugklas statushouders (ParticipatieVerklaringTraject: PVT/Module Arbeidsmarkt Participatie MAP).
  • een leerroute (Z-route, B1-route of de onderwijsroute).

Statushouders krijgen taalonderwijs en begeleiding naar werk of het reguliere onderwijs. De gemeente, samenwerkingspartners en vrijwilligers begeleiden de statushouders hierbij. De vrijwilligers wonen in gemeente Peel en Maas en krijgen ondersteuning door Stichting Vorkmeer. Daarnaast ontstaan er allemaal mooie inwonersinitiatieven die integratie van de nieuwkomers bevorderen.