Terras plaatsen en wijzigen

Heeft u een terras dat op gemeentegrond staat? Dan heeft u een terrasovereenkomst nodig.

Aanvragen

Een terrasovereenkomst kunt u aanvragen bij Marion Mooren, medewerker gemeentelijk onroerend goed, via e-mailadres marion.mooren@peelenmaas.nl. De terrasovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd verleend.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een terrasovereenkomst, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • het beoogde gebruik brengt geen schade toe aan de openbare ruimte/trottoir en levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid
  • het gebruik vormt geen belemmering voor voetgangers en andere gebruikers
  • het gebruik vormt geen belemmering voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte
  • het gebruik doet geen afbreuk aan de toegankelijkheid van de openbare ruimte of aan het uiterlijk daarvan

Indienen

Tenminste 8 weken voordat u uw terras wilt plaatsen is de terrasovereenkomst ingediend. Bij het verlenen van de overeenkomst wordt gekeken naar de gevolgen voor de openbare orde en veiligheid in de omgeving. Denk hierbij aan geluidshinder en hinder voor het verkeer. De gemeente verleent de terrasovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Kosten

De kosten voor een terrasovereenkomst zijn:

  • Panningen € 13,50 m2 per jaar
  • Andere kernen € 10,00 m2 per jaar

Regels

De regels voor een terrasvergunning vindt u in de Beleidsregel voor het plaatsen van terrassen en uitstallingen in de openbare ruimte.