Slopen

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan. Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen.

Melden sloopwerkzaamheden

Een sloopmelding moet u minimaal 4 weken voor begin van de werkzaamheden doen.

Wanneer is de sloopmelding verplicht?

  • Asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hier geldt geen volume ondergrens)
  • De hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval wordt geschat op 10m3 of meer (onder de 10m3 is meldingsvrij).
  • Ter plekke wordt gebruik gemaakt van een mobiele installatie om puin of sloopafval te breken.

Bij een sloopmelding moet altijd een asbestinventarisatierapport worden bijgevoegd. Alleen bij het verwijderen van minder dan 35m2 asbest door particulieren is geen asbestrapport nodig. Bedrijven moeten bij een sloopmelding altijd een asbestinventarisatierapport indienen.

Kosten

Een sloopmelding is gratis.