Afwijken van een omgevingsplan

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het omgevingsplan? De gemeente moet uw bouwplannen dan in principe afwijzen. In sommige gevallen is het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan of om het bestemmingsplan te wijzigen. U kunt daar een verzoek voor indienen. Dit heet een principeverzoek.

Principeverzoek indienen

Prijs

De totale prijs voor het behandelen van een principeverzoek is 760 euro.

Aan de verschillende procedures (herziening bestemmingsplan, wijziging bestemmingsplan of afwijken van bestemmingsplan via een omgevingsvergunning) die kunnen volgen op een principeverzoek zijn ook kosten verbonden. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van de te doorlopen procedure.

Geldigheidstermijn

In de antwoordbrief die u van de gemeente ontvangt, staat een geldigheidstermijn. Houd er rekening mee dat de procedure volgend op een principeverzoek, volledig is ingediend binnen deze geldigheidstermijn.

Bezwaar

De beslissing op een principeverzoek is geen formeel besluit. Er is dan ook geen bezwaar mogelijk tegen de uitkomst hiervan.