Melden 12 dagen regeling voor bedrijven en verenigingen

Wilt u een (sport)festiviteit organiseren waarbij u verwacht dat u de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit gaat overschrijden (bijvoorbeeld een optreden met livemuziek)? Dan meldt u dit bij de gemeente. U kunt dan een ontheffing krijgen om maximaal 12 keer per jaar een festiviteit te organiseren waarbij verruimde geluidsnormen gelden.

Melden 12 dagen regeling

Deze mogelijkheid bestaat ook voor andere inrichtingen dan horeca, sport- en recreatie-inrichtingen. Bijvoorbeeld voor het geven van een personeelsfeest of het houden van een ‘open dag’.

Voorwaarden

  • tenminste 10 werkdagen van tevoren melden
  • maximaal 12 dagen of dagdelen per jaar
  • het feest duurt tot uiterlijk 02.00 uur
  • alle ramen en deuren blijven gesloten

Voor muziek op een buitenpodium, buitenterrein of terras moet u een evenementenvergunning aanvragen. 

Wilt u gebruik maken van deze 12-dagen regeling, dan moet u dit ten minste 10 werkdagen vóór de aanvang van het feest of activiteit doorgeven. Deze regeling geldt niet voor house-, danceparty’s en soortgelijke feesten. Hiervoor moet altijd een evenementenvergunning worden aangevraagd.