Horecabedrijf beginnen

Als u een horecabedrijf begint, heeft u een drank- en horecavergunning en/of exploitatievergunning nodig. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, disco of hotel, buurthuis, clubhuis en kantine. 

Vergunning of toestemming

Wet Bibob

Als u als horecaondernemer een drank- en horecavergunning en/of een exploitatievergunning aanvraagt, moet u ook een toets van de wet Bibob doen. Bibob betekent: Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur.

De toets wordt gebruikt om bedrijven en personen te screenen. Als de gemeente vermoedt dat de vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten, kan de vergunning op grond van de wet Bibob worden geweigerd of ingetrokken. Meer informatie over de wet Bibob vindt u op de website van de Dienst Justis.