Project Panningen Zuid in voorbereiding

Gemeente Peel en Maas, Wonen Limburg en De Zorggroep zijn van plan om samen het Project Panningen Zuid te ontwikkelen. Bij de invulling van deze woningbouwlocatie gaat het niet alleen over het bouwen van huizen. Er gaat bijzondere aandacht uit naar thema’s zoals positieve gezondheid, langer zelfstandig thuis blijven wonen en zorgen voor elkaar.

Samenwerken en kennis delen

Bij het ontwerpen van de nieuwe woonomgeving is een goede variatie van woningtypes en doelgroepen belangrijk. Betaalbaarheid, zowel in het koopsegment als in de (sociale) huur speelt in dit project een belangrijke rol.

De nieuwe buurt moet passen bij de behoefte. Zo liggen er bijvoorbeeld op het gebied van zorg een aantal uitdagingen waar we bij het ontwerpen van deze nieuwe woonomgeving op kunnen inspringen.

Als alles goed gaat zien we straks een nieuwe duurzame en sociaal veilige buurt, die aansluit op de omgeving. Een buurt waar mensen samen goed wonen, elkaar ontmoeten en zorgen voor elkaar. In deze omgeving is ruimte voor jong en oud, voor vitale mensen en voor mensen met een hulpvraag. De inrichting en de indeling van de wijk is minstens zo belangrijk als de woningen die er komen.

Het mooie van locaties als deze in een kern als Panningen, is dat alle relevante voorzieningen bereikbaar zijn op een acceptabele afstand. Als De Zorggroep, Wonen Limburg en gemeente trekken wij samen op. Daar voegen we graag de inbreng van bewoners uit de omringende buurten en de partners in Piuspark aan toe. Samen kunnen wij een fantastisch nieuw woongebied ontwikkelen, daar zijn wij van overtuigd.

  • Rob Wanten, wethouder gemeente Peel en Maas
  • Anget Mestrom, wethouder gemeente Peel en Maas
  • Marc van Ooijen, voorzitter raad van bestuur De Zorggroep
  • Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg.

Het gebied

Het project gaat over het gebied waar voorheen Basisschool Panningen Zuid en verzorgingshuis De Wietel stonden. Het is groter dan alleen deze open plekken. Ook het voormalige Groene Kruis gebouw, waar nu tijdelijk het Agoraonderwijs in zit en het gebouw waar op dit moment Maison Makelaars gevestigd is, worden betrokken bij deze herontwikkeling.

​  ​
Luchtfoto Panningen Zuid 2015                                           Beoogd plangebied Panningen Zuid

Globale planning

2022 Ontwerp en stedenbouwkundig plan 

In 2022 wordt gewerkt aan een ontwerp van het plangebied. Dat ontwerp wordt vervolgens verder uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan. Op dat moment weten we waar, ongeveer hoeveel en welk type woningen er komen. En hoe de openbare ruimte zoals parkeren, wegen, groenvoorzieningen er grofweg uit komt te zien. 

2023 Ruimtelijke procedure

Als de contouren voor het stedenbouwkundig plan bekend zijn, dan kan ook de ruimtelijke procedure voor een omgevingsplan worden opgestart. Doorgaans neemt dat ruim één jaar in beslag.

2024 Bouwrijp maken en realisatie 

Vervolgens zijn er enkele maanden nodig om het gebied bouwrijp te maken. Dat betekent dat bebouwing wordt gesloopt en dat zaken als riolering, water, elektra en bouwwegen worden aangelegd. Daarna kan worden gestart met het realiseren van de woningen.

Type woningen

In dit project hebben we speciale aandacht voor betaalbare woningen. Als het gaat om huurwoningen, dan zien we sociale huur (vanaf 1 januari 2022 tot € 763,47 per maand) en middenhuur tot € 1.000 per maand als ‘betaalbare huur’. Een betaalbare koopwoning is een woning tot € 250.000 VON (Vrij Op Naam).

Daarnaast kijken we ook naar andere type woningen en doelgroepen. Juist een mooie mix van woningen en bewoners zorgen voor een leefbare woonbuurt.

Hoe komt het ontwerp tot stand?

Naast de kennis en ervaringen van alle 3 de betrokken organisaties vinden wij het belangrijk om de directe omgeving te betrekken bij de bouw van een nieuwe buurt. Graag maken we daarom kennis met de omliggende buurten en haar bewoners. Ook sluiten we aan bij de ontwikkelingen van Piuspark (waar project Panningen Zuid onderdeel van uitmaakt) en haar partners.