Meepraten over een vitale buurt

Panningen Zuid wordt geen traditionele woonwijk. We kiezen voor een woonomgeving die anders is dan de woonwijken zoals we die kennen.

Belangrijke uitgangspunten zijn een gezonde, groene en prettige leefomgeving en een levendige buurt die sociaal en zorgtoegankelijk is.

  • Mooie en sterke bomen worden behouden.
  • De auto blijft zoveel als mogelijk uit het straatbeeld.
  • Stimuleren van het bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte.
  • Stimuleren om binnen en buiten de wijk te zorgen voor elkaar.

Het wordt een plek voor mensen met en zonder zorgvraag, ongeacht de leeftijd. In combinatie met het zorgaanbod, creëren we een fijne woon- en leefomgeving.

Gesprekstafels vitale buurt

  • Wilt u mee praten over wat een buurt vitaal maakt?
  • Of vindt u het leuk om samen met anderen na te denken over hoe we ontmoeting kunnen stimuleren?
  • Of heeft u ideeën hoe de (toekomstige) buurt een fijne(re) woon- en leef plek wordt?

Dit voorjaar organiseren wij enkele gesprekstafels hierover. E-mail uw naam en contactgegevens naar Anita Ebbing via a.ebbing@vorkmeer.nl.