Eerste schets nieuwe woonbuurt

We hebben een eerste schets gemaakt die laat zien hoe het gebied ingericht kan worden. Gemeente, Wonen Limburg en De Zorggroep hebben de kennis over het ontwikkelen van woonbuurten en kennis over het organiseren van zorg ingebracht.

Samen met LOS stadomland Ontwerpbureau hebben we nagedacht hoe het project kan bijdragen aan het zo lang en zo prettig mogelijk thuis wonen. Op basis van deze inzichten en met de uitkomsten van de vragenlijst en de keukentafelgesprekken die we in 2022 hadden met mensen in de directe omgeving is de eerste schets gemaakt.

Wat ziet u op deze schets?

  • We laten hiermee zien hoe het samenwonen in deze nieuwe buurt er uit kan komen zien.
  • Het geeft een idee van de hoogte en vorm van de bebouwing. En hoe het groen, water, verkeer en parkeren eruit kan zien.

Op basis van deze schets voerden wij het gesprek met omwonenden, geïnteresseerden en andere betrokken partijen. Om te horen wat zij er van vinden, wat ze goed vinden, wat minder goed en wat er nog ontbreekt. Deze inbreng gebruiken we bij de verdere uitwerking van deze schets.

Er komen ongeveer 120 woningen. En er komt een woonzorgcentrum met 20 woonplekken voor mensen met een intensieve zorgbehoefte. Van alle woningen is het grootste deel appartementen in het betaalbare huur- en koopsegment. Een mix aan type woningen maakt het plan aantrekkelijk voor verschillende bewoners. Door de posities en oriëntatie van de gebouwen ontstaan een soort van ‘huiskamers in het groen’. Plekken waar het fijn is om te verblijven en te ontmoeten.

Eerste schets nieuwe woonbuurt Panningen Zuid

Belangrijk om te vermelden is dat deze schets nog niet laat zien hoe de woningen er precies uit komen te zien. De schets is dus nog géén eindplaatje.