Vragenlijst toekomst kerk in Kessel-Eik

Kessel-Eik heeft onderzoek gedaan onder inwoners naar de toekomst van de kerk.