Masterplan Kessel-Eik

Voor Kessel-Eik geldt een duidelijke woningbouwopgave. De zoektocht om de geschikte locaties te vinden is geen makkelijke. Voor Kessel-Eik zijn de hoogspanningskabels een stevige belemmering voor de realisatie van nieuwe woningen. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar een nieuwe verkeersaansluiting op de provinciale weg.

Het Masterplan Kessel-Eik brengt kansen en belemmeringen in beeld. Op die manier krijgen zowel het dorp als de gemeente inzicht in welke woningbouwlocaties kansrijk zijn en welke (voorlopig) niet. Dat geeft duidelijkheid en biedt naar verwachting ook perspectief.
De gemeente zoekt in samenspraak met het dorp naar de beste opties en de slimste keuzes.

Locatie

Het project omvat de kern Kessel-Eik.

Masterplan Kessel-Eik op een kaart getoond.

Planning

In de zomer van 2023 hebben we een duidelijk beeld van welke woningbouwlocaties prioriteit verdienen en wie er aan de lat staat om verdere plannen te ontwikkelen en te toetsen. Het ontwikkelen en uitwerken van de plannen heeft vervolgens tijd nodig. Het is nog niet aan te geven wanneer de plannen gereed zijn en daadwerkelijke woningbouw gebouwd worden.

Contactpersoon

Projectleider is Ruud van Dam, bereikbaar via e-mailadres ruud.van.dam@peelenmaas.nl of telefonisch 077 306 6666.