Voorlopig ontwerp klaar

Op basis van het schetsontwerp en de uitgangspunten die benoemd zijn, is het voorlopig ontwerp ontstaan. Het voorlopig ontwerp lijkt veel op het schetsontwerp.

Maar er zijn een aantal veranderingen doorgevoerd:

  • Het behouden (gedeeltelijk) van de bestaande houtwal aan de Heierhof.
  • Een klein deel van het gebied (groene weide) wordt niet meegenomen in het project.
  • Er is ruimte voor 116 woningen.
  • Groene ruimte op sommige plekken ingezet voor meer bouwgrond.
  • De gestapelde bouw heeft een extra laag.
  • De hoofdweg loopt op een andere manier door de wijk.
Tekening voorlopig ontwerp Kuukven Baarlo
Tekening voorlopig ontwerp Kuukven Baarlo