Voorbereiding definitief ontwerp

Met de input die we krijgen na de presentatie van het voorlopig ontwerp, werken we een definitief ontwerp uit. Het definitieve ontwerp is de basis voor het bestemmingsplan.

Daarnaast werken we aan een  beeldkwaliteitsplan. We streven ernaar om vóór de zomervakantie van 2023 het ontwerp bestemmingsplan, inclusief beeldkwaliteitsplan, ter inzage te leggen. Zodat de stukken eind 2023 door de gemeenteraad kunnen worden vastgesteld.

Als we een definitief ontwerp hebben, dan bepalen we definitief:

  • welke woningen door Wonen Limburg worden gerealiseerd.
  • of en welke kavels particulier (of voor CPO) worden uitgegeven.
  • voor welke bouwpercelen we een bouwpartner zoeken om de woningen projectmatig te ontwikkelen.

Het is altijd mogelijk dat zich omstandigheden voordoen die invloed hebben op de plannen of de planning. Denk hierbij aan onverwachte resultaten uit onderzoeken of als er bezwaar of beroep wordt ingesteld.