Veldwerk gestart

Inmiddels is een start gemaakt met verschillende fysieke werkzaamheden in het gebied. Dat is ook de komende maanden zichtbaar.

  • Op een klein deel van de projectlocatie is in de grond grof puin aangetroffen. Het grof puin is inmiddels verwijderd.
  • Het hele plangebied is na het verwijderen van het grof puin, vrijgegeven voor onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten.
  • In juni 2024 start het proefsleuvenonderzoek voor archeologie. We weten nog niet of en wat er precies gevonden wordt in Kuukven. Eventuele vondsten worden opgegraven. Hoe lang het onderzoek duurt hangt af van wat er gevonden wordt. We verwachten dat na de zomer de werkzaamheden voor archeologie afgerond zijn.
  • Na het archeologisch onderzoek kunnen we beginnen met het bouwrijp maken van het gebied.

Foto eerder gemaakt tijdens een proefsleuvenonderzoek.