Subsidie voor woningbouw toegekend

De Provincie Limburg heeft definitief in totaal 750.000 euro toegekend aan de woningbouwplannen Kuukven in Baarlo en Antoniushof in Kessel.

Begin 2023 werd daarvoor de 2e samenwerkingsagenda ‘Kader Kwaliteit Limburgse Centra’ Peel en Maas ondertekend. Deze subsidie is nu definitief toegekend. Hiermee draagt de Provincie bij aan het versnellen van de broodnodige woningbouwplannen in Baarlo en Kessel en aan de verbetering van de woon- en leefomgeving, in een tijd waarin het financieel moeilijk is om sociale huurwoningen te realiseren. Het subsidiebedrag wordt naar rato tussen de beide plannen verdeeld.

Bouwplannen

In Kuukven ontwikkelen de gemeente en Wonen Limburg een woningbouwplan voor meer dan 100 woningen. In Kuukven kunt u straks betaalbaar en dorps wonen met extra aandacht en ruimte voor klimaat en een toekomstbestendige, groene leefomgeving. In Kessel ontwikkelt Antares een woningbouwplan voor 27 woningen.

Voor beide bouwplannen is het bestemmingsplan inmiddels geregeld.