Reactie op het beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan begint vorm te krijgen. Wij zijn benieuwd wat omwonenden en mogelijke toekomstige bewoners vinden van verschillende uitgangspunten uit het beeldkwaliteitsplan.

Hiervoor organiseren we geen fysieke bijeenkomst, maar vragen u digitaal een reactie te geven via onze website DoeMee. 

Wat is een beeldkwaliteitsplan?

Een beeldkwaliteitsplan geeft de uitgangspunten en kaders aan, waarbinnen de gebouwde omgeving ontworpen kan worden. Dan gaat het over o.a. de woningen, bijgebouwen en erfafscheidingen. Ook de uitgangspunten voor de openbare ruimte zijn opgenomen in het stuk. Het ontwerp voor de openbare ruimte moet nog worden gemaakt, het beeldkwaliteitsplan geeft de richting aan. Dit geldt ook voor het ontwerpen van de woningen, dat gebeurt door een architect.

Wat vindt u van het beeldkwaliteitsplan?  

Bent u omwonende, betrokken inwoner of heeft u interesse om in deze nieuwe woonbuurt te komen wonen? Dan willen we graag weten hoe u over een aantal uitgangspunten in dit beeldkwaliteitsplan denkt. Via DoeMee stellen we u een aantal vragen en kunt u opmerkingen kwijt.

Daarnaast hebben we de mogelijkheid een groene zone nabij en onder de hoogspanningsleidingen in te richten. Dat gebied kan op verschillende manieren worden ingericht en gebruikt. Wij horen graag wat u daar het liefst ziet.

Tot en met 14 juli 2023 was het mogelijk om uw reactie te geven.