Eerste planning, start bouw in 2024

In 2022 maken we een ontwerp voor het project. Het ontwerp laat zien waar de woningen komen en hoe de rest van de wijk (bijvoorbeeld wegen, parkeerplaatsen en groen) is ingericht. Op basis van dit ontwerp vindt de verdere uitwerking plaats, zoals de beeldkwaliteitseisen.

2023 Bestemmingsplan, bouwpartners en voorbereiding

Om te komen tot een vastgesteld bestemmingsplan is dan nog ongeveer één jaar tijd nodig. In die tijd wordt ook bepaald welke partij(en) - naast Wonen Limburg - de woningen realiseert. En er wordt besloten of er ook kavels voor zelfbouw worden uitgegeven. Als we de bouw daadwerkelijk gaan plannen voor 2024, dan wordt ook bekeken of en hoe de bouw van de woningen wordt gefaseerd.
Heeft u interesse in een woning in dit nieuwe plan? In deze fase wordt er meer concreet bekend welke woningen er precies gaan komen en bij welke partijen u zich kunt melden als u interesse heeft.

2024 Bouwrijp maken en dan realisatie

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad en onherroepelijk is, start de gemeente met het bouwrijp maken. Dat betekent aanleg van de nutsvoorzieningen zoals riolering en elektra en bouwwegen. Vervolgens kan ook worden gestart met het bouwen van de woningen.