Definitief ontwerp gereed

Op 28 februari 2023 hebben we het voorlopige ontwerp in zaal Unitas gepresenteerd. Dit voorlopig ontwerp en de gemaakte opmerkingen hebben we doorontwikkeld naar een definitief ontwerp.

 Het definitieve ontwerp is het ontwerp dat we vertalen naar een ontwerp bestemmingsplan dat na de zomer ter inzage komt te liggen. We maken een bestemmingsplan omdat een bestemmingsplan het juridische kader vormt om straks vergunning te kunnen verlenen. En dus om de nieuwe woonwijk te kunnen bouwen.

Dit definitieve ontwerp is op enkele onderdelen aangepast ten opzichte van het voorlopig ontwerp dat we in februari 2023 presenteerden.

Aanpassingen

  • Een doorsteekmogelijkheid voor hulpdiensten bij de doodlopende wegen
  • Een alternatieve plek voor een van de parkeerkoffers in het zuidelijke deel
  • Enkele correcties op maatvoeringen (onder andere wegprofielen).