Belangrijke stap: gemeenteraad aan zet

In februari 2024 neemt de raad een belangrijk besluit over de ontwikkeling van Kuukven Fase 3-4-5.

Waarom is dit besluit belangrijk?

De raad neemt een besluit over het bestemmingsplan en over de grondexploitatie. Het vaststellen van een bestemmingsplan is een belangrijk besluit, omdat het bestemmingsplan de plannen mogelijk maakt. De vaststelling van de grondexploitatie zorgt ervoor dat geld beschikbaar komt om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.

Wanneer wordt het behandeld?

Op dinsdag 23 januari 2024 zal de commissie zich buigen over het voorstel voor Kuukven. Op dinsdag 6 februari 2024 neemt de gemeenteraad een besluit. Bij beide vergaderingen is het mogelijk om, maximaal 5 minuten, in te spreken. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Dan moet u uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de betreffende vergadering contact opnemen met de griffie. Dit kan door telefonisch contact op te nemen via 077 306 6666 of een e-mail te sturen naar griffie@peelenmaas.nl.

Geïnteresseerd in de besluitvorming? Neem plaats op de publieke tribune, volg de vergaderingen thuis via de live stream op de website of kijk hem terug op elk gewenst moment.

Hoe kan ik de besluitvorming volgen?

Het ontwerpbestemmingsplan lag tot 9 november 2023 ter inzage. We kregen en beoordeelden een aantal zienswijzen. Soms zorgde deze zienswijzen voor een aanpassing van het bestemmingsplan. Bij de vergaderstukken voor de raad zit een Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen . Hierin kan iedereen lezen welke zienswijzen er zijn, hoe deze beoordeeld zijn en tot welke wijzigingen de zienswijzen en ambtshalve wijzigingen hebben geleid in het bestemmingsplan. Alle stukken zijn te raadplegen.