Alle seinen op groen voor Kuukven

De afgelopen weken is een aantal belangrijke stappen gezet in het project Kuukven.

Samenwerkingsovereenkomst Wonen Limburg

In de nieuwe woonbuurt in Kuukven is ruimte voor 117 nieuwe woningen. In een samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat Wonen Limburg Accent 46 van die woningen bouwt. Wonen Limburg Accent en gemeente Peel en Maas hebben dit, en andere afspraken over de samenwerking, in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.

Van de 46 woningen die door Wonen Limburg worden gebouwd, zijn er 36 in de sociale huur, waarvan 23 levensloopbestendig. Daarnaast worden er 10 woningen in het betaalbare segment gerealiseerd, dat wil zeggen in de goedkoper koop, tot 280.000 euro VON, en middenhuur.

Besluit bestemmingsplan

Op 6 februari 2024 heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over het Bestemmingsplan en de grondexploitatie. De voorbereidingen voor Kuukven komen daarmee in een volgende fase terecht. Zo komt de bouw van nieuwe woningen in Kuukven weer een stap dichterbij.

De komende periode staat in het teken van voorbereidingen in het gebied. Ook wordt voorbereid hoe de overige percelen, de woningen die niet door Wonen Limburg worden gebouwd, aan particulieren danwel marktpartijen wordt aangeboden.

Wethouder Rob Wanten en Ger Peeters bestuurder van Wonen Limburg ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.
Wethouder Rob Wanten en Ger Peeters bestuurder van Wonen Limburg ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.