Aanleg nutsvoorzieningen

Om de woningen in Kuukven te bouwen hebben we elektriciteit nodig. We zijn in goed gesprek met Enexis om de projectlocatie zo snel mogelijk van stroom voor de bouw en de huisaansluitingen te voorzien. Enexis denkt mee over welke stappen we moeten zetten.

Voor het plangebied zijn 2 nieuwe trafostations nodig om de stroom te verdelen. Ondanks de lange wacht- en levertijden bij leveranciers, ziet het er naar uit dat Enexis deze in maart 2025 kan leveren en plaatsen. In deze periode zullen ook andere nutsbedrijven hun voorzieningen in het gebied aanleggen. Dat betekent dat in de 2e helft van 2025 kan worden gestart met de bouw van de eerste woningen.

Trafo station