Aangepast ontwerp begin 2023 verwacht

Een nieuwe bijeenkomst om het aangepast ontwerp te bespreken verwachten we op zijn vroegst in het 1e kwartaal van 2023. De stip op de horizon is en blijft nog steeds om in 2024 te starten met het bouwrijp maken van het terrein, zodat in 2024 ook gestart kan worden met het bouwen van de woningen.

We lopen door extra onderzoeken vertraging op in het proces om te komen tot een definitief stedenbouwkundig ontwerp. Om aan de andere kant tijd te winnen voeren we nu al onderzoeken uit, die normaal pas opgestart worden in de fase van bestemmingsplan. We schuiven dus in de volgorde van zaken, de grove planning blijft daardoor nog steeds overeind.