Vlekkenplan VMBO locatie

januari 2020

Voor een specifiek deel van de locatie, het woonzorgcomplex in het hoofdgebouw, worden al concrete stappen gezet. In het 1e kwartaal van 2020 zal het college van B&W een besluit nemen over de daadwerkelijke verkoop van de panden. Naar verwachting kan nog voor de zomer gestart worden met de verbouwing.

Voor het overige deel van de VMBO locatie is er nog geen definitief ontwerp. Wel hebben we een aantal varianten getekend. Deze varianten doen recht aan onze eigen kaders, maar ook aan de uitgangspunten die wij hebben verzameld bij de bijeenkomsten. Deze varianten vertalen we op dit moment naar een voorstel voor de gemeenteraad. Hierin zijn de uitgangspunten en een begroting, grondexploitatie, voor de uitvoering van dit project opgenomen. We koersen op een besluit van de raad in de raadsvergadering van 10 maart 2020.

Het vlekkenplan is een globale vertaling  van de kaders en uitgangspunten. Dit gebruiken we in het verdere ontwerptraject.

Vlekkenplan VMBO locatie

Het vervolg: de weg naar bouwen in 2021

Als de gemeenteraad groen licht geeft, dan gaan we verder waar we gebleven zijn. Er moet dan van alles onderzocht, ontworpen en afgesproken worden. Er is een nieuw bestemmingsplan nodig om vergunningen te kunnen verlenen voor de bouw van woningen. De weg naar een nieuw bestemmingsplan duurt lang. Namelijk ruim één jaar. De eerste woningen zullen dan ook niet eerder dan de 2e helft van 2021 gebouwd worden. Wij betrekken u ook bij dit vervolgtraject.