Definitief ontwerp

Het ontwerp voor deze locatie ziet er als volgt uit:

  • Aan het Dr. Poelsplein wordt in het voormalige hoofdgebouw van de VMBO een woonzorgcomplex gerealiseerd voor mensen met dementie.
  • Het haaks daarop grenzende gebouw (voormalige praktijklokalen) blijft behouden: hier kunnen een aantal appartementen of studio’s in worden gerealiseerd.
  • Er komen in hoek Raadhuisstraat/ Ariënsstraat is een plek voor 4 laags appartementen.
  • Aan de Ariënsstraat wordt een aantal rijwoningen gerealiseerd.
  • In de hoek Raadhuisstraat/ Nijverheidstraat is ruimte voor 8 levensloopbestendige woningen.
  • De tuinderskas aan de Ariënsstraat is blijven staan. De gemeente zoekt hiervoor een initiatiefnemer met een goed maatschappelijk idee, die deze kas van de gemeente adopteert. Het is dus de bedoeling dat deze kas behouden blijft. Mocht blijken dat er geen initiatiefnemers zijn of dat het niet gaat om ‘het juiste initiatief’, dan kunnen er alsnog een aantal woningen op deze plek gerealiseerd worden.
  • Voldoende parkeerplekken voor al deze nieuwe woningen.

Komt het er nu precies zo uit te zien? Het is een basis, maar hier en daar verandert er mogelijk nog iets. Dit definitief ontwerp laat zien welk type woningen er op welke plek komen. Hoe de openbare ruimte wordt ingericht, welke materialen, bouwmethoden, kleuren en dakvormen er gebruikt (mogen) worden of welke eisen we nog meer stellen aan kwaliteit of uiterlijk – dat leggen we nog allemaal vast.  Dit doen we in het stedenbouwkundig plan.

Tijdspad

Als alles loopt zoals we dat gepland hebben, dan kunnen we medio 2021 het bestemmingsplan samen met het stedenbouwkundig plan ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad. Als dit plan wordt vastgesteld, dan hebben we (onder voorbehoud van beroep) in het najaar een onherroepelijk bestemmingsplan. Dat is het moment dat we-  met onze partners – daadwerkelijk kunnen starten met de realisatie.