Bouwpartners gevonden

Op dit moment zijn de voorbereidingen om het terrein ‘bouwrijp’ te kunnen maken al ver gevorderd. De fysieke werkzaamheden zoals het aanleggen van ondergrondse voorzieningen (zoals riolering en nutsvoorzieningen) en bijvoorbeeld bouwwegen vinden in de komende periode plaats.

Tuinderskast

De tuinderskas is niet gesloopt. Dat is niet gebeurd omdat we vinden dat deze kas een waardevol element is en we nog steeds kansen zien om deze te behouden en te verfraaien. Zoals dit al vanaf het begin het idee was, staan we open voor (en spreken we ook al met) maatschappelijke initiatieven op deze bijzondere plek in het centrum.

Deelnemende bouwpartners

Het was al in een vroegtijdig stadium bekend dat Wonen Limburg sociale huurwoningen gaat realiseren in het project. Wat ook al lange tijd bekend was in het project - en wat inmiddels al fors is verbouwd en in een (prachtig!) nieuw jasje is gestoken -  is woonzorgcomplex Het Poelsplein. 

Nieuwe bouwpartners

Voor het realiseren van de overige woningen in het project heeft de gemeente een ‘offerte-uitvraag’ gedaan. Tot 1 oktober 2021 hebben partijen de kans gehad om een offerte uit te brengen voor onderstaande onderdelen.

  • Het realiseren van rijwoningen aan de Ariënsstraat.
  • Het realiseren van patiowoningen in de hoek Nijverheidsstraat/ Raadhuisstraat.
  • Het realiseren van woningen in de voormalige praktijklokalen.

Aan de voorkant hebben we helder gecommuniceerd wat wij verwachten van onze bouwpartners en op welke onderdelen de offertes beoordeeld zouden worden. Voorbeelden hiervan zijn planning, betaalbaarheid en geschiktheid voor de doelgroep. We zijn aangenaam verrast door de brede interesse en de kwaliteit van de ingestuurde offertes. Uiteindelijk hebben we per onderdeel een (voorlopige*) winnaar geselecteerd. Deze winnaars stellen zichzelf in onderstaande berichten aan u voor. Wij zijn erg blij dat wij deze partijen - en hun mooie plannen voor de VMBO – aan u mogen introduceren. Nu alle bouwpartners bekend zijn, is het totaalplaatje ook concreet. Er gaat een prachtige aanbod aan woningen voor diverse doelgroepen ontstaan.

*We hebben er alle vertrouwen in dat de plannen - zoals ze ook in deze berichten gepresenteerd worden - tot uitvoer gebracht gaan worden. En daarom zijn we ook open in de communicatie hierover. Formeel gezien moeten de puntjes wel nog op de spreekwoordelijke ‘i’ worden gezet en in een koopovereenkomst worden verankerd. Pas wanneer deze overeenkomsten getekend zijn, is daadwerkelijk definitief dat en wat partijen gaan realiseren.

Planning

In 2022 gaat u veel activiteit zien op de locatie. Alle bouwers gaan in de loop van het jaar aan de slag. In die periode gaan we ook met elkaar (nieuwe bewoners en omgeving) bekijken hoe het ontwerp van de openbare ruimte verder vormgegeven kan worden. Denk hierbij aan beplanting, maar ook aan verlichting of een plek voor de wandornamenten die we nog in bewaring hebben voor een mooie nieuwe plek.

Het woord aan de trotse wethouders

“Hier wordt een heel mooie mix van woningen gebouwd. Geschikt voor jong en oud en betaalbaar, precies waar veel behoefte aan is. Het betekent een mooie stap in de inhaalslag die we aan het maken zijn op de woningmarkt. Dankzij de gesprekken die we in de buurt hebben gevoerd, weten we dat er veel interesse is bij de buurtbewoners om naar een nieuwe, levensloopbestendige woning te verhuizen. Dat komt nu binnen handbereik in hun eigen, vertrouwde omgeving.

De verbouwing van het Poelsplein zet de toon voor de mooie omgeving die hier ontstaat, met veel ruimte voor groen en voor ontmoeting. We wensen de bewoners en medewerkers van het Poelsplein heel veel geluk op deze mooie plek!.”

Wethouders Anget Mestrom en Rob Wanten