Bijeenkomst 23 september 2019 - een geslaagde avond

U was wellicht uitgenodigd voor de bijeenkomst over de VMBO locatie op 23 september 2019. Wellicht was u één van de velen aanwezig deze avond? Wij laten u graag weten wat wij hebben gedaan met de inbreng van u en uw buurtgenoten.

U was om meerdere redenen uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

  • Hoe woont u in de toekomst?
  • Heeft u nagedacht of u in de toekomst in uw huis kunt blijven wonen? Ook als u misschien  (over een tijdje) zorg nodig heeft?

Tijdens de bijeenkomst was dit onderwerp van gesprek.

Wat gaan we doen op de voormalige VMBO locatie?

  • Wij hebben u ingelicht over de ontwikkeling van het totale terrein. Wij vertelden u welke kaders wij voor deze ontwikkeling hanteren en hoe het vervolgtraject er uit ziet. Ook Wonen Limburg heeft kort toegelicht dat zij hier waarschijnlijk 18 sociale huurwoningen gaan realiseren. Daarnaast hebben initiatiefnemers Peter en Maartje Janssen u geïnformeerd over hun plannen om op een deel van het terrein een woonzorgcomplex te realiseren voor mensen met dementie. 

Wat vindt u?

  • Misschien biedt een nieuwe invulling van de voormalige VMBO locatie mogelijkheden voor u om te wonen. Op dit moment bent u in ieder geval buurman of buurvrouw van het terrein. Voor ons is het van belang om van u te horen welke elementen u belangrijk vindt bij de verdere ontwikkeling.

Wij kijken terug op een geslaagde avond. Om te beginnen waren -van de ruim 200 genodigden -ongeveer 120 mensen aanwezig. Het was een gelegenheid om u bij te praten en er was voldoende ruimte om in gesprek te gaan. Deze gesprekken leverden waardevolle inbreng voor het vervolg.   

Buurtwerkgroep gewaardeerde inzet

Op 23 september 2019 heeft een 15 tal buurtgenoten zich aangemeld voor de buurtwerkgroep. Deze werkgroep is met de opbrengst van 23 september nog eens 2 avonden in gesprek gegaan om te komen tot bouwstenen voor de herontwikkeling. De inbreng nemen we mee in de verder uitwerking.

Wij bedanken de leden van bedanken de leden van de buurtwerkgroep van harte voor hun voor hun Inzet en waardevolle inbreng.