Bestemmingsplan naar de Raad

In en om het woonzorgcomplex wordt flink gebouwd. De rest van het terrein is ingezaaid met gras en bloemenzaad.

Naast dat dit er netjes uitziet, zorgt dit ervoor dat overlast van opstuivend zand bij forse wind wordt voorkomen. Het duurt namelijk nog zeker tot het einde van het jaar voordat hier activiteiten plaatsvinden.

Bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Dat betekent dat mensen of organisaties voor een periode van zes weken de tijd hadden om een schriftelijke ‘zienswijze’ in te dienen. Daar wordt meestal gebruik van gemaakt als men het oneens is met de plannen of met een bepaald onderdeel van een plan. Voor dit ontwerp bestemmingsplan zijn er geen zienswijzen ingediend. Dat betekent dat we het tijdspad blijven volgen zoals we dat gedacht hadden. Het bestemmingsplan wordt aan de gemeenteraad aangeboden ‘ter vaststelling’. Als er daarna geen bezwaar wordt gemaakt, dan is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Uitvraag ‘bouwpartners’

In de tussentijd werken we aan de documenten met voorwaarden en spelregels die we willen hanteren bij de uitvraag en selectie van partners die, naast Wonen Limburg en familie Janssen, de overige woningen gaan realiseren. We verwachten hierover na de zomer meer over te melden.