Schetsontwerp Giel Peetershof

In februari 2024 hebben we het schetsontwerp besproken met de direct omwonenden. Daarnaast hebben we het schetsontwerp toegelicht op de wonen-leef-welzijnsmarkt in gemeenschapshuis 't Erf in Egchel. Tijdens de markt hebben we veel mensen ontmoet, uitleg gegeven en vragen beantwoord.

Van schets naar voorlopig ontwerp

Op basis van het schetsontwerp en de reacties die we gekregen hebben wordt een voorlopig ontwerp gemaakt. Er is in het plan ruimte voor het verplaatsen van de Kompaswoningen uit het ringovenpark aangevuld met nog een aantal nieuwe tijdelijke woningen, een CPO invulling, een aantal vrijstaande koopwoningen en betaalbare koopwoningen. Bij het maken van het ontwerp is naast de woningen ook aandacht voor wateropvang, groen en een aantrekkelijke openbaar gebied.