Raad buigt zich over kosten

Het gebied Giel Peetershof  is van gemeente Peel en Maas. Normaal vraagt het college bij een woningbouwplan eerst geld (voorbereidingskrediet) aan de gemeenteraad, om een uitgewerkt plan te maken.

Daarna gekeken naar de kosten en de opbrengsten van een plan (grondexploitatie). Deze wordt uiteindelijk door de raad vastgesteld. Voor Giel Peetershof fase 2 is gekozen voor een andere manier.

De invulling van Giel Peetershof fase 2 is een globaal idee. Vanuit dit idee is met aannames en kengetallen berekend wat de opbrengsten en kosten zijn voor de ontwikkeling van dit idee. Dit heeft het college gedaan om tijdwinst te halen en zo sneller tot het daadwerkelijke bouwen van woningen te komen.

In de raadsvergadering van dinsdag 4 juli 2023 neemt de raad een besluit aan de orde. Als de raad de grondexploitatie vast stelt, zoeken we één bureau. Dit bureau maakt het stedenbouwkundigplan, alle documenten voor de formele procedure en de infrastructurele werken tot en met het bestek.