Start studie toekomst voetbalterrein sportvereniging Egchel

Als de aangekondigde fusie tussen sportvereniging Egchel en sportvereniging Panningen komende tijd succesvol wordt afgerond, komt het voetbalterrein van SV Egchel over een paar jaar vrij. Het is al duidelijk dat het Buurtcollege Maas en Peel dan een definitieve plek krijgt op deze locatie.

Studie vrijgekomen terrein

Om de plek voor het nieuwe schoolgebouw te bepalen gaan we kijken naar de toekomst van het hele vrijkomende gebied. Zo willen we er voor zorgen dat mogelijke ontwikkelingen in dat gebied elkaar kunnen versterken.

Daarvoor zijn we een studie gestart. We kijken met een stedenbouwkundige blik naar het gebied. Naar de kwaliteiten in het gebied, de opgaven die we nu en in de toekomst hebben en functies waar we ruimte voor zoeken. Verder is het gebied rondom deze locatie komende 5 jaar volop in ontwikkeling, Pius Park, Tiny Kepegchel, Panningen-Zuid. Ook daar houden we in de studie rekening mee.

Vlekkenplan

De uitkomst wordt geen concrete tekening met een gedetailleerd plan. We verwachten een ‘vlekkenplan’ te kunnen maken met functies die in het gebied een plek zouden kunnen krijgen en waar die dan zouden passen. Bij die studie betrekken wij de omgeving. Wij vinden het belangrijk om omwonenden en geïnteresseerden over de studie te informeren en vragen te beantwoorden. Daarom organiseren we een inloopavond.

Inloopavond 26 februari 2024

Tijdens de inloopavond informeren we geïnteresseerden over hoe we het komende half jaar een ‘vlekkenplan’ voor het totale gebied gaan opstellen. We zetten op maandag 26 februari 2024 tussen 18.00 uur en 21.00 uur, de deur voor u open. Iedereen is van harte welkom in het gemeenschapshuis In Kepèl aan de Kerkstraat 27, ingang aan de zijkant via de Nijverheidstraat. Iedereen kan binnenlopen op een moment dat het beste past. Aanmelden is niet nodig.