Definitief ontwerp openbare ruimte Pius Park Panningen

Het definitief ontwerp van de openbare ruimte van het Pius Park in Panningen is gereed. Een belangrijke stap in de technische voorbereidingen voor de transformatie van het gebied.

Tijdens de inloopavond op 13 juni 2024 konden omwonenden het definitieve ontwerp bekijken. Vragen over parkeren en het ontsluiten van de fietsers zijn tijdens deze avond aan bod gekomen.

Op het definitief ontwerp staat aangegeven wat we in fase 2 realiseren. Het ontwerpproces voor de skatebaan moet nog gestart worden. De gemeenteraad besloot namelijk eerder ook de skatebaan in fase 2 te realiseren. De uitvoering van fase 2 staat gepland voor begin 2025. We verwachten de werkzaamheden eind 2025 af te ronden. Dit is ook afhankelijk van de afstemming met en planning van externe partijen. Tijdens de werkzaamheden blijven de school en alle andere voorzieningen in het Pius Park gewoon geopend.