Wethouder Thijs Kuipers

Ik wil iedereen bedanken voor de betrokkenheid bij Grenzeloos Meten. Zo zie je dat we ons echt samen inzetten voor een gezonde regio waar je prettig woont, werkt, leert en onderneemt.

Een goede luchtkwaliteit is essentieel voor een gezonde leefomgeving. Jaarlijks overlijden zo’n 12.000 mensen in Nederland door luchtverontreiniging. Ik ben dan ook blij dat we met Grenzeloos Meten de eerste stappen hebben gezet naar een regionaal dekkend meetnetwerk. Waarbij we betere inzichten krijgen over dit gebied en bewustzijn kunnen creëren over de status. Het is voor het eerst dat er op deze schaal, met deze apparatuur, een groot gebied in kaart gebracht wordt. En dat is belangrijk, want de luchtkwaliteit houdt zich niet aan gemeentegrenzen.

Hoewel het meten van fijnstof en geur nog volop in ontwikkeling is helpt dit meetnetwerk ons om een beter beeld te krijgen van de werkelijke luchtkwaliteit. Hiermee kunnen we uiteindelijk betere keuzes maken voor een gezonde woonomgeving, werkomgeving en leefomgeving.

Het helpt ons als overheid aan een handelingsperspectief. Maar ook u als inwoner of ondernemer. Ik kijk dan ook uit naar de volgende stap waarbij we, met de inzichten dia we via Grenzeloos Meten verkrijgen, gericht kunnen gaan handelen. Alleen door daadwerkelijk iets te gaan doen kunnen we de luchtkwaliteit verbeteren. Zo werken we aan een gezonde en duurzame leefomgeving.

Door samen inzichten te blijven delen, zoals tijdens de bijeenkomst op 31 januari 2024, versterken we samen het netwerk op basis van kennis en ervaring. Ik hoop u bij een volgende bijeenkomst weer te treffen.

Wethouder Thijs Kuipers
Horst aan de Maas

Wethouder Thijs Kuipers