Wat is PM10 en PM2,5

Binnen het project grenzeloos meten kijken we naar PM10 en PM2,5. Maar wat is dit eigenlijk?

De lucht om ons heen is gevuld met kleine deeltjes. Deze deeltjes zijn zo klein dat je ze niet met het blote oog kunt zien, maar ze zweven wel in de lucht. Deze piepkleine deeltjes worden "fijnstof" genoemd. Fijnstof is niet allemaal hetzelfde. Het verschil zit 'm in de grootte van de deeltjes. PM10 en PM2,5 zijn twee soorten fijnstof, en ze worden zo genoemd omdat ze verwijzen naar de grootte van de deeltjes.

Verschil PM10 en PM2,5

PM10:

Dit staat voor deeltjes met een diameter van 10 micrometer of kleiner. Om je een idee te geven, een mensenhaar is ongeveer 70 micrometer breed, dus PM10-deeltjes zijn veel kleiner dan een haar.

PM2,5:

Dit staat voor deeltjes met een diameter van 2,5 micrometer of kleiner. Deze zijn nog kleiner dan PM10-deeltjes.

Samengevat, fijnstof zweeft in de lucht. PM10 en PM2,5 zijn namen voor verschillende groottes van deze kleine deeltjes.

Waar komt fijnstof vandaan?

Fijnstof is afkomstig van zowel natuurlijke, als door de mens veroorzaakte bronnen. Bijvoorbeeld door het verbranden van fossiele brandstoffen (kolen, hout, olie, benzine, diesel), slijtage van remmen en banden van auto’s, door de productie van materialen, producten en bouwactiviteiten, uit de landbouw en uit natuurlijke bronnen (stuifmeel, zand, zeezout en vulkanische activiteiten).