Startbijeenkomst en Belevingsapp

Het Louis Bolk Instituut voert binnen Grenzeloos Meten een onderzoek uit, naar hoe mensen hun leefomgeving en positieve gezondheid beleven. In dit onderzoek worden interviews, een app en bijeenkomsten gebruikt.

Iedereen in de driehoek Leunen-Veulen-Heide is uitgenodigd om deel te nemen en de belevingsapp te gebruiken. Hierbij zijn de dorpsranden, maar niet de gehele kernen meegenomen. Bij een heel groot onderzoeksgebied wordt het moeilijker om de resultaten goed te kunnen verwerken.

Het blijkt dat niet iedereen een uitnodiging heeft ontvangen. Dit is spijtig. Iedereen in deze “driehoek” nodigen wij alsnog van harte uit om deel te nemen. Woon je in dit gebied en wil je meedoen, stuur dan een e-mail naar grenzeloosmeten@venray.nl. Vermeld je naam, adres en telefoonnummer.

Startbijeenkomst

Sjef Staps (Louis Bolk Instituut) heeft tijdens de eerste informatiebijeenkomst vertelt over  de achtergrond en de insteek van de belevingsapp. 'In Brabant hebben we met de GGD gewerkt aan een project over hinder vanuit de leefomgeving. We hebben toen met alle partijen overlegd en samen met de GGD een app ontwikkeld. Via die app konden bewoners doorgeven of ze hinder ondervonden en, zo ja, wat voor soort hinder. Was het bijvoorbeeld geuroverlast, of waren er zorgen over verkeersveiligheid, geluidsoverlast of overlast door insecten? In welke mate en hoe vaak? Het geeft een beeld van de beleving van de mensen die de app hebben ingevuld. Daarom is het goed als veel mensen in een klein gebied meedoen.'

'Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat mensen zich vaak niet gehoord voelen in hun klachten en beleving, Niet door de medebewoners in het gebied en ook niet door de gemeente of andere overheidsdiensten. Zowel burgers als ondernemers, waaronder veehouders, lopen hier soms tegenaan'. Sjef hoopt dat de resultaten van de app weer een nieuw handvat geven om te werken aan verbetering.

2 meetperioden

Voor het onderzoek vullen inwoners tijdens 2 perioden van ieder 3 weken elke dag de app in. De eerste periode was in september. Het was toen  warm en zonnig. De beleving kan in de zomer anders zijn dan in de winter. Daarom wordt het weer, meegenomen bij de analyse. De 2e meetperiode is in februari 2024, meedoen is nog mogelijk.

De resultaten

De resultaten van de eerste meetperiode (september) worden als eerste teruggekoppeld aan de deelnemers. Uiteindelijk worden alle resultaten verzameld in een eindrapportage van Grenzeloos Meten.

Meer informatie over de app (Positieve Gezondheid en Leefomgeving) vindt u op de website van Louis Bolk