Eerste geurstoffensensoren geplaatst

Een paar weken geleden zijn de eerste Canairy-sensoren geplaatst bij een varkensstal en een pluimveestal. Deze sensoren meten de totale hoeveelheid geurstoffen die in de lucht zitten.

In Grenzeloos Meten wordt onderzocht of de Canairy-sensor kan helpen bij de aanpak van geur uit de veehouderij. Er lopen gesprekken met de Wageningen Universiteit om een deel van dit onderzoek uit te voeren.

Er wordt continu gemeten. Bij de varkensstal is een luchtwasser aanwezig. Er wordt zowel vóór als achter de luchtwasser gemeten. Het verschil tussen de gemeten waarden geeft aan hoeveel geurstoffen uit de lucht zijn verwijderd voordat die de stal verlaat. Als er onverwachte patronen zichtbaar zijn, is het interessant om te kijken wat de oorzaak is en wat er aan gedaan kan worden. Bij de pluimveestal wordt de lucht die de stal ingaat bemeten en tegelijkertijd de lucht die de stal uitgaat.

Eind van het jaar volgt meer nieuws over dit onderdeel van Grenzeloos Meten.

Plaatsen van eerste geurstoffensensoren