Partners delen kennis

Hogeschool Fontys en RUD ZL werken samen in het project Grenzeloos meten.

Zo heeft Fontys fijnstofdata (PM10) beeldend weergegeven met bewegende hittekaarten (animated heatmaps). Dit kan de RUD op haar beurt gebruiken voor de PM2,5 data die zij verzamelen. De RUD heeft veel kennis en ervaring met fijnstofmetingen en daardoor ook met het lezen, begrijpen en verklaren van deze fijnstofdata en patronen. De kennis van de RUD wordt weer gebruikt om de bewegende hittekaarten van de Fontys te verbeteren.

Fontys en de RUD wisselen ook kennis uit over de software modellen voor het monitoren en analyseren van luchtkwaliteit. Hieruit worden bijvoorbeeld verbanden tussen luchtkwaliteit en weersomstandigheden gehaald. Dit soort modellen kunnen de luchtkwaliteit voorspellen en ze kunnen grotere lokale bronnen ontdekken, zoals industrieterreinen.

Voor dit laatste is met name het, open source, model van TNO/RIVM 'LOTUS-EUROS' een goed voorbeeld. Het model is al ontwikkeld in de jaren 90. Dit model werkt nu met grofmazige satellietdata. De vraag die nu leeft is of zo’n model ook fijnmaziger kan werken met data vanuit fijnstofsensoren in een fijnmazig regionaal meetnetwerk? Dit wordt op dit moment onderzocht en getest. Nu het gelukt is om een lokaal netwerk met sensoren op te zetten, zien we dat onze partners hun kennis en ervaring combineren om met de gegevens uit het netwerk meer grip te krijgen.