Partner RUD Zuid Limburg

Bij het project Grenzeloos meten zijn meerdere partners en overheidsorganisaties betrokken. Deze keer vertelt de RUD Zuid Limburg hoe zij bijdragen aan het project grenzeloos meten.

Op 22 maart 2023 organiseerde de projectgroep “Samen meten” een bijeenkomst in Horst om deelnemers te werven voor het fijnstof meetproject in Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray. In totaal hebben er zich 159 mensen aangemeld om vrijwillig deel te nemen aan het meetproject. Goed om te zien hoeveel mensen zich willen inzetten voor dit initiatief.

Luchtspecialisten

Aan de luchtspecialisten van de RUD zuid Limburg de taak om een mooi dekkend fijnstof meetnetwerk van te maken met al deze aanmeldingen. Dit was een behoorlijke uitdaging, want we hadden niet gerekend op zoveel animo. Met slechts 75 beschikbare sensoren moesten we zorgvuldig afwegen waar welke sensor het beste geplaatst kon worden.

Onze selectie criteria waren:

  • Een zo groot mogelijk netwerk met een goede spreiding van de sensoren over de drie gemeentes.
  • PM10-sensoren in de buitengebieden
  • PM2.5-sensoren in en rond de woonkernen.

Bouwen en testen

Vanaf van half juli tot begin september 2023 hebben alle sensoren ter controle bij ons officiële meetstation in Maastricht gehangen. Op dit station, onderdeel van het landelijke meetnet luchtkwaliteit, wordt met professionele en officiële meetapparatuur de luchtkwaliteit gemeten. Door te vergelijken met officiële meetapparatuur kunnen we de sensoren goed afstellen (kalibreren) voordat ze het veld in gaan.

De uitrol

Op 4 en 6 september was het zover, op die dagen hebben we de sensoren uitgereikt aan de deelnemers. Daags daarna kwamen de eerste sensoren al online en op dit moment is het meetnetwerk volledig operationeel. De actuele meetdata is live te volgen op de website Ohnics.online. Door te klikken op een afzonderlijke sensor, is het mogelijk om de meetdata in detail te bekijken én terug te kijken.

Resultaten

We vinden het nog te vroeg om met resultaten te komen, omdat de meetperiode nog veel te kort is om iets te kunnen zeggen over de fijnstof concentraties in noord Limburg. De eerste serieuze resultaten verwachten wij tegen de zomer van 2024 te kunnen presenteren.