Onderzoek beleving Veulen-Leunen-Heide

Binnen het project grenzeloos meten, hebben we niet alleen aandacht voor fijnstof. Er gebeurt meer.  Woont u binnen de driehoek Veulen, Leunen en Heide, dan hebben we uw hulp nodig.

Het Louis Bolk Instituut voert een onderzoek uit naar hoe inwoners in de driehoek Veulen-Leunen-Heide hun gezondheid en het wonen beleven. Dit wordt uitgevoerd met behulp van een 'belevingsapp' waarmee we volgen hoe het met u is, of er sprake is van hinder en zo ja welke hinder dit is. Het is belangrijk dat veel bewoners meedoen om een zo goed mogelijke indruk te krijgen van de beleving door bewoners. We nodigen u daarom van harte uit om deel te nemen aan het onderzoek. 

Meedoen is gemakkelijk

Woont u in het meetgebied en wilt u meedoen aan dit onderzoek? Kom dan op maandag 28 augustus 2023 om 20.00 uur naar de startbijeenkomst in café zaal 't Veule, Veulenseweg 49 in Veulen. U krijgt uitleg over de app en u kunt uw deelname bevestigen. Laat ons weten of u aanwezig bent op 28 augustus via de link of de QR code in de uitnodiging die u heeft ontvangen. Een week voor de bijeenkomst ontvangt u het programma voor deze avond.

In september 2023 en februari 2024 vult u 3 weken lang elke dag een aantal  vragen in via de app. Na iedere meetperiode krijgt u een terugkoppeling over de resultaten.

Bent u verhinderd op 28 augustus en u wilt  wel deelnemen? Neem dan contact op met Sjef Staps via e-mailadres s.staps@louisbolk.nl. U ontvangt dan aanvullende informatie over het gebruik van de app.

Wat leert dit onderzoek ons?

  1. Het brengt in beeld hoe bewoners hinder en positieve gezondheid beleven.
  2. Het geeft Inzicht in hoe de lokale leefomgeving hierop van invloed is.
  3. Er wordt onderzocht of er een link te vinden is tussen meetdata en beleving van de bewoners.

Iedereen die mee doet draagt bij aan meer inzicht.