Kennis GGD toegevoegd aan belevingsonderzoek

Op maandag 25 maart 2024, tijdens de bijeenkomst voor de inwoners van de dorpen Veulen, Leunen en Heide heeft de GGD verteld over de invloed van de leefomgeving op gezondheid.

De inwoners nemen binnen het project Grenzeloos Meten deel aan het Belevingsonderzoek positieve gezondheid uitgevoerd dat wordt door het Louis Bolk instituut. De GGD heeft informatie uit eigen onderzoek gedeeld.

Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die bewoners als prettig ervaren, waar gezonde keuzes gemakkelijk en logisch zijn, en waar de negatieve invloed op gezondheid zo klein mogelijk is. Het gaat dus om gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering.

Luchtkwaliteit

Een slechte luchtkwaliteit heeft invloed op gezondheid, zowel luchtwegklachten als hart- en vaatziekten. Meer informatie over de invloed van de lokale luchtkwaliteit op de gezondheid van inwoners van Limburg heeft de GGD Limburg-Noord beschreven in het Rapport Luchtkwaliteit in Limburg. Bekend is dat de veehouderij invloed heeft op luchtwegklachten, er zijn zowel positieve als negatieve effecten.

Ervaren gezondheid in Leunen, Veulen en Heide

Inwoners van Leunen, Veulen en Heide zijn tevreden over de kwaliteit van hun woning en het aanwezige groen. Beiden krijgen het rapportcijfer 8 hiervoor. Bewoners uit de gemeenten betrokken bij grenzeloos meten, ervaren volgens het rapport 39 procent geurhinder, gemiddeld in regio Limburg-Noord is dit 31 procent. 48 procent ervaart geluidshinder, gemiddeld in de regio Limburg-Noord is dit 60 procent, in hun woonomgeving.

Meer informatie is te vinden in de gezondheidsmonitor van de GGD Limburg-Noord Thema's - Leefomgeving - Venray: Heide, Leunen en Veulen.

Voor vragen over de relatie gezondheid en leefomgeving kunt u contact opnemen met Monique Meijerink van GGD Limburg-Noord, via mailadres milieu@vrln.nl.