Goed bezochte bijeenkomst

Op 31 januari 2024 was een nieuwe openbare bijeenkomst over het project grenzeloos meten. De bijeenkomst gaf inzicht in wat inmiddels gerealiseerd is en welke onderzoeken lopen. Daarnaast kwam aan bod welke uitdagingen in het project voorbij komen. De zaal was goed gevuld. Ongeveer 85 geïnteresseerden woonden de avond bij.

Bereikte doelen

Het is gelukt om binnen de 3 deelnemende gemeenten samen met inwoners een netwerk van PM10 en PM2,5 sensoren op te hangen. Veel inwoners volgen de uitkomsten van de meetpunten. Daar kregen we ook vragen over. Bijvoorbeeld de vraag waarom de PM10 meter geen vuurwerkrook opgepikt heeft met oud op nieuw of bij een brand in de buurt. Daar kon op de informatiemarkt na afloop van het plenaire gedeelte direct antwoord op gegeven worden. Rookdeeltes zijn klein en worden daarom alleen door een PM2,5 meter opgepikt. Daarom zag deze inwoner bij de gegevens van zijn PM10 meter dit niet terug. Deze inwoner zag in de gegevens van zijn PM10 meter wel duidelijk de drukke momenten op de naastgelegen weg terug.

Naast het meetnetwerk voor fijnstof, lopen het belevingsonderzoek en geurstoffenonderzoek volop. Alle partners van het project waren op de infomarkt aanwezig en beantwoordden vragen van aanwezigen.

Onderzoek Fontys

Fontys doet vooral onderzoek naar de PM10. Wat meten we, waar komt PM10 vandaan en welke uitdagingen komen we bij het meten tegen? Vooral hoge luchtvochtigheid, meestal in de nacht en ‘s ochtends, blijkt de meetgegevens te beïnvloeden. De meters zien de vochtdeeltjes in de lucht als PM10 deeltjes. Daardoor zijn de gemeten waarden hoger dan ze daadwerkelijk zijn. Fontys gaat het komend half jaar meer onderzoek doen, zodat het duidelijk wordt wat uit onze meetgegevens geconcludeerd kan worden. Bij de PM2,5 sensoren speelt dit probleem niet. Deze units verwarmen de ingaande lucht, waardoor het probleem niet optreedt.

Eerste resultaten

Tijdens deze avond lag de nadruk op wat de stand van zaken is en wat er in het onderzoek allemaal gebeurt. Tijdens de volgende bijeenkomst op 20 november 2024 willen we concrete resultaten presenteren. Schrijf deze datum vast in de agenda.

We hebben een informatieavond over Grenzeloos Meten gehad. Er waren een aantal kritische vragen uit de zaal en deze mevrouw was er eentje. Goed dat u dit doet. Ik was me af aan het vragen, alleen paste het niet in de avond, wat is uw belang van deze avond?

Een ongelooflijke betrokkenheid bij hoe staan we ervoor hier in deze streek, maar ook waar gaan wij naar toe met de aarde. Die is toch wel in gevaar he.

Vond u hier ook antwoorden vanavond?

Ik heb ontdekt dat het thema eindelijk op de agenda staat. De Parel van Grubbenvorst bijvoorbeeld, daar ben ik lid van. En ik zie daar Eustan lopen die met zijn fijnstofapparatuur al zo tijden geleden begonnen is om dat op de kaart te zetten. En dan is er nu een avond over fijnstof en dan denk ik, ja, bewustzijn is groeiende dat het hartstikke van belang is voor de gezondheid van mensen.

Hoe vind u de samenwerking? U ziet hier de samenwerking tussen overheid, tussen bedrijven, boeren.

Dat moet, we moeten connecten, niet of of, en en, samen. Als je het niet samen doet dan bereik je niks en je moet niet zeggen, en die, en die. Nee kom, wat beoog jij wat beoog ik, en hoe kunnen we samen verder komen.

Voelde u dat vanavond?

Ja, dat gevoel heb ik wel. En natuurlijk zijn er mensen die ja, die door de situatie op het platteland, het boerenbedrijf enzovoort, die zich min of meer in een defensieve positie bevinden zich hier. Dat begrijp ik.

Ja ik vond het fantastisch dat u er was ik vond het fantastisch dat u af en toe die hand op stak voor een kritische noot.

Ja ik wil het weten hè, want ik heb er al heel veel over nagedacht. En dan denk ik, ja maar hoe zit dat dan weet je.

We hebben ook nog een markt. Hebt u over de markt rondgelopen, was dat interessant?

Nee, dat ben ik niet.

Ik heb u te vroeg van de vloer gehaald?

Nee, daar ben ik niet aan toegekomen. Maar ik heb mijn inzichten weer een beetje kunnen scherpen aan een jonge man die naast ons zat en die met een promotieonderzoek bezig was aangaande fijnstof. En het was heel interessant wat hij liet zien.

Leuk. Bedankt dat u even tijd voor ons had.

Nou heel graag.

Ik zou zeggen heel gauw naar die markt, dan kunt u nog meer informeren, alleen die jonge man is niet genoeg. Kan wel de charme geweest zijn misschien.

Dank u wel.

Ja graag gedaan.