Belevingsonderzoek gezonde leefomgeving in Venray

Hoe beleven inwoners van het buitengebied in Venray hun gezondheid en welke rol speelt de omgeving daarbij? Die vragen staan centraal in het belevingsonderzoek dat het Louis Bolk Instituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid momenteel uitvoert. Het doel van dit onderzoek is om de invloed van de leefomgeving op de gezondheid in kaart te brengen. U kunt nog meedoen.

“Gezondheid is veel meer dan niet-ziek zijn”, vertelt Sjef Staps, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut. Volgens het concept van positieve gezondheid is het een optelsom van 6 pijlers:

  1. lichaamsfuncties
  2. mentaal welbevinden
  3. zingeving,
  4. het dagelijkse functioneren
  5. meedoen en participeren in de samenleving en
  6. kwaliteit van leven.

De omgeving waarin je woont heeft invloed op al deze 6 pijlers.

Staps: “Op basis van deze brede blik op gezondheid halen we ervaringen op bij zoveel mogelijk inwoners in het onderzoeksgebied Leunen, Veulen en Heide. Daarbij gebruiken we het Bolk-model voor positieve gezondheid en leefomgeving. Dit is een specifiek raamwerk om te onderzoeken hoe verschillende aspecten uit de leefomgeving de gezondheid van mensen beïnvloedt.” Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: interviews, bewonersavonden en het invullen van een webapplicatie om de ervaringen te monitoren.

In de webapplicatie vullen deelnemers gedurende een periode van 3 weken in wat ze positief ervaren aan hun omgeving en waar ze hinder van ondervinden zoals geur, geluid of verkeer. Er wordt 3 keer een periode van 3 weken gemeten. De eerste periode is afgelopen zomer geweest en de tweede is van 18 januari tot en met 8 februari 2024. Voor deze 2e periode kunnen deelnemers zich nog aanmelden.

Dit onderzoek maakt deel uit van een breder onderzoek op het gebied van gezonde leefomgeving in Venray, zoals objectieve metingen van de luchtkwaliteit aan de hand van fijnstofsensoren. Door dit te combineren met informatie over de weersomstandigheden en de hinderbeleving van inwoners zelf ontstaat er een goed beeld van de leefomgeving voor inwoners van Venray en hoe dit hun gezondheid beïnvloedt.

Als u meedoet aan dit onderzoek draagt u zelf bij aan meer inzicht in de invloed van uw leefomgeving op uw gezondheid. Woont u in Leunen, Veulen of Heide en wilt u meedoen? Neem dan contact op met Charlotte Sederel. We stellen uw deelname erg op prijs!