Aanmelden meetapparatuur

Op 22 maart 2023 was de informatiebijeenkomst 'Grenzeloos Meten voor iedereen die meer wil weten over de luchtkwaliteit in onze regio en wil bijdragen om dit beter in kaart te gaan brengen.

Regionaal meetnetwerk

Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor een gezonde en fijne leefomgeving. De bijeenkomst werd georganiseerd door gemeente Horst aan de Maas, gemeente Peel en Maas, gemeente Venray en provincie Limburg die samen één regionaal meetnetwerk gaan inrichten. Met dit regionale netwerk wordt het mogelijk om meer inzicht te krijgen in de lokale luchtkwaliteit. Het meten van fijnstof staat in dit project centraal. Hiermee krijgen we een beter beeld van de werkelijke luchtkwaliteit en kunnen we betere keuzes maken om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Fijnstofmeters bij inwoners en ondernemers

Verspreid over de drie gemeenten komen fijnstofsensoren die drie jaar meten. De gemeenten zijn op zoek naar inwoners én ondernemers die willen deelnemen aan het meetnetwerk. De deelnemers krijgen een sensor in de tuin om ter plekke fijnstof te meten. De regio streeft daarbij naar een gelijke verdeling van de meetpunten.

Meer inzicht in lokale luchtkwaliteit

Met het project 'Grenzeloos Meten' zetten de gemeenten samen met de provincie de eerste stappen voor een regionaal dekkend meetnetwerk. Luchtkwaliteit is namelijk niet gebonden aan grenzen. Het inzicht in de lokale luchtkwaliteit maakt het mogelijk om het beleid beter af te stemmen op de omgeving.

Aanmelden meetapparatuur

Inwoners en ondernemers die willen bijdragen aan het meetnetwerk en interesse hebben in meetapparatuur, kunnen zich tot 1 mei 2023 aanmelden.

Heeft u vragen neem dan contact op met John van Grinsven via e-mailadres John.van.Grinsven@peelenmaas.nl of bel 077 306 6666.