Begrenzing plangebied

Op 30 augustus 2023 hebben we een drukbezochte inloopbijeenkomst gehad. Omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden konden vragen stellen, ideeën inbrengen en aandachtspunten delen.

Wij kijken terug op een geslaagde inloopbijeenkomst. We hebben als gemeente een goed beeld gekregen over wat er in de omgeving leeft en waar wij en het adviesbureau in de ontwerpfase rekening mee kunnen en moeten houden. Verkeer, type bedrijvigheid en de inpassing van het uitbreidingsgebied zijn veel genoemd.

Gesprekken voeren

De 1e stap is om de begrenzing van het plangebied duidelijk te krijgen. Hiervoor voeren we een aantal gesprekken met verschillende partijen, waaronder ook een aantal grondeigenaren. Deze gesprekken zijn nog niet allemaal afgerond. We willen dit voor het einde van het jaar afronden.

Schetsontwerp

Adviesbureau Kragten heeft de begrenzing nodig voor het maken van een schetsontwerp. Dit schetsontwerp maken zij aan de hand van de beschikbare informatie, resultaten van de nieuwe onderzoeken en de informatie die u ons 30 augustus 2023 meegegeven heeft.

Als het schetsontwerp gereed is gaan we met de omgeving in gesprek. Als alles volgens planning verloopt is dit in het voorjaar 2024.