Voorstel de Schor in raadsvergadering 12 december 2023

Na diverse onderzoeken, bijeenkomsten en gesprekken in de omgeving het afgelopen jaar, heeft het college een voorstel voor de gemeenteraad gemaakt. Dit voorstel wordt 28 november 2023 behandeld in de commissievergadering. De raad neemt er 12 december 2023 een definitief besluit over.

Voorstel

De raad wordt voorgesteld om uitbreiding van het bedrijventerrein in Noordelijke richting verder te onderzoeken. Daarnaast ligt het verder onderzoeken van een nieuwe aantakking op de Provinciale weg N275 voor.

Het voorstel van de raad lezen

Op de website van de raad staan per vergadering alle voorstellen en bijlages die voor een agendapunt van belang zijn. Uitbreiding en ontsluiting bedrijventerrein de Schor is tijdens de commissievergadering agendapunt B7.

De raadsvergadering bijwonen of online meekijken

U kunt de vergadering in het Huis van de Gemeente live bijwonen. Via de website van de raad kunt u de vergadering live volgen of terugkijken op een ander moment.